ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਲੌ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published.