ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਸਮਰ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ

ਪਿਤਾ ਸਾਬੀ ਪੱਨੂ

ਮਾਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *